👧دختــــــر لبخند خداسـت👧

«اللهم نشکو الیک غیبت ولینا»

👧دختــــــر لبخند خداسـت👧

«اللهم نشکو الیک غیبت ولینا»

مشخصات بلاگ
👧دختــــــر لبخند خداسـت👧

خدای من
• این روزها بیشتر حواست به من باشد
• می گویند بزرگترین شکست از دست دادن ایمان است.
• حواست باشد من شکست نخورم
• من هنوزهم تورا به نام <قاضی الحاجات>می خوانم
• خدای خوب من....برای دلم امن یجیب بخوان


الهی و ربی من لی غیرک..
خدایا جز تو کسی رو ندارم


اَللّهُمَ عَجّل ولیکَ الفَرَج
حداقل روزی یک صفحه قرآن برای دل خودت بخوان!!!

 

 

حالا اومدیمو مارو شناختید چه اتفاقی خواهد افتاد؟!؟!


امام زمانو میشناسی کامل؟؟؟؟امام زمان واجب تره

فال حافظ زدم آن رند غزل خوان میگفت 


      زندگی بی تو محال است تو باید باشی
الهم عجل ولیک الفرج......امام زمان غریبه رو زمین.....امام زمانمون رو دریابیم